cáp dvd usb

cáp dvd usb dùng để lắp ổ quang dvd của laptop kết nối qua cổng usb
- tận dụng ổ dvd cũ, bạn thừa ra ổ dvd tháo ra từ máy tính laptop có thể lắp vào cáp dvd usb để dùng qua cổng usb, sau đó có thể dụng cho máy máy tính có cổng usb gồm cả laptop và máy tính để bàn pc.

cáp usb dvd
cáp dvd usb, cáp usb dvd laptop, cap dvd laptop usb, cáp ổ quang usb

cáp dvd usb
cáp dvd usb, cáp usb dvd laptop, cap dvd laptop usb, cáp ổ quang usb


    
cáp dvd usb, cáp usb dvd laptop, cap dvd laptop usb, cáp ổ quang usb