Bàn phím laptop là một thiết bị không thể thiếu để giao tiếp với máy tính laptop của bạn
mỗi một hãng khác nhau sửa dụng bàn phím laptop khác nhau kể cả ngay trong cùng một hãng thì bàn phím laptop cũng được thiết kế khác nhau.